logo  

  

Vyhledat  

  

 
 
SlužbyDemo modulyPro investoryPro turistyDokumentace

 

 

Vítejte na demostránce systému WebJET

pomocí systému pro správu obsahu webových sídel – WebJET Content Management Server – si může klient samostatně aktualizovat své www stránky v editoru připomínajícím Microsoft Word. Systém je založený na šablonách, pomocí kterých je oddělen obsah (text) stránek od designu. Toto řešení umožňuje jednoduše měnit a přizpůsobovat design stránek bez nutnosti změny stovek dokumentů. Systém pro správu obsahu přináší množství dalších výhod:

Editaci obsahu

je možné provádět přímo pomocí internetového vyhledávače z jakéhokoliv místa bez nutnosti instalace dodatečného software. Vyžadovaný je jen internetový prohlížeč.

Jednoduché ovládání

systému podobné práci s průzkumníkem systému Windows a aplikaci Microsoft Word

Automatické

generování navigačních líšt - například WebActive > Produkty > WebJET. Tato navigační lišta zpřehledňuje navigaci webovým sídlem

Automatické generování

menu – po vytvoření se nová stránka hned objeví v menu. Samozřejmě když to není požadováno, je možné zakázat zobrazení stránky, nebo celého adresáře v menu

Statistiky

přístupů k jednotlivým stránkám

Možnost

zobrazení skupiny nejnavštěvovanějších stránek

Fulltextové

vyhledávání s podporou odděleného vyhledávání v kategoriích

Systém šablon

možnost přizpůsobování vzhledu různým prohlížečům (Internet Explorer, PDA, Mobilní telefon), možnost jednoduchého redesignu stránek, přizpůsobování designu uživateli

Generování stránek

vhodných pro tisk (potlačení nepotřebného designu, potlačení barevnosti)

Automatické

generování stromové struktury stránek (mapy sídla)

Možnost řízení

kontroly přístupu k jednotlivým stránkám - je možné určit, že dokument si bude moci prohlédnout jen obchodní partner, nebo klient

Možnost spravování

na platformě Unix/Linux i Windows, možnost spravovat v kooperaci s IIS (ASP stránkami) / Apache (PHP stránkami)

Vícejazyčné prostředí

administrátorské časti – v současnosti je WebJET přeložený do Českého, Slovenského, Anglického a Německého jazyka, není však problém vytvořit překlad do jiného jazyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces generování stránek

Při požadavku na zobrazení stránky se z databáze vybere požadovaná stránka, ke které je specifikovaná virtuální šablona (těch může být v systému víc, například jiná pro hlavní stránku, jiná pro produktové stránky a jiná pro stránku s kontakty). Šablona je definovaná HTML kódem, který vytváří základní rozložení (page layout). Virtuální šablona definuje jaká hlavička, patička a menu se použije. Do virtuální šablony je vložený samotný text stránky a výsledek je zaslaný do internetového prohlížeče uživatele.

 

 

Proces generování stránky


Web stránka vytvořená v editoru CMS může okrem textu obsahovat i dynamické komponenty, které jsou vykonávané na serveru, jako například diskusní fórum, anketa, případně zákaznické komponenty, které zobrazují informace z externích zdrojů (např. kurzovní lístek, cena akcií).

 

Správa stránek

WebJET obsahuje administrátorskou část, v které se spravují jednotlivé stránky. Na následujícím obrázku se nachází zobrazení stromové struktury webového sídla.

 

 


Stromová struktura web sídla

 

Ve sloupci vedle základního menu je stromová struktura jednotlivých adresářů webového sídla, napravo je seznam web stránek ve vybraném adresáři. Po kliknutí na web stránku se zobrazí editor ve kterém je možné stránku vizuálně editovat v prostředí internetového prohlížeče.

Editor obsahu

V editoru je možné upravovat text, vytvářet linky mezi stránkami, vkládat obrázky, formuláře a vytvářet tabulky. Text je možné vkládat kopírováním přes schránku (Copy & Paste) přímo z programu Microsoft Word / Excel. Navíc editor nabízí možnost vyčistit ze stránky nepotřebné formátování, které tam vloží Word a Excel, čím se podstatně zkrátí výsledná velikost HTML stránky.

 


Editor stránek

 

Při každé změně se původní stránka uloží do archívu, takže je možné se kdykoliv vrátit k předcházející verzi stránky. Stránku je možné uložit jen jako pracovní, tedy jako stránku, kterou je vidět jen v administrátorské části a ne na veřejném web sídle. Takto je na stránce možné pracovat i víc dní a až když jste s ní spokojení publikovat jí pro všechny návštěvníky web sídla.

V rámci firmy je možné definovat pracovníky, kteří budou schvalovat změny na web stránce (work-flow). Když někdo stránku změní, tato změna se neprojeví ihned na veřejné časti web sídla, ale automaticky se pošle email pracovníkovi, který změny schvaluje. Ten si přímo z emailu otevře stránku, kterou buď schválí, nebo když se mu nelíbí, napíše připomínky k změnám na stránce. Ty se emailem pošlou autorovi stránky.

Pro každou stránku je možné definovat datum a čas publikace, dá se nastavit, aby se stránka zobrazovala až od určitého datumu a času. Když teda potřebujete zobrazit na stránce informaci o určité akci jen v stanoveném období, WebJET to zabezpečí automaticky za vás.

 

Podpora formulářů

WebJET podporuje zasílání vyplněných formulářů z web stránky na emailovou adresu. Odeslaný formulář vypadá stejně jako původní stránka, včetně HTML formátování. Všechny vyplněné formuláře se uklidí do databáze a je možné si je prohlédnout v administrátorské časti. Seznam formulářů je možné seřadit podle libovolného kritéria a vyexportovat do souboru MS Excel, kde se dá dodatečně zpracovávat (vytvářet grafy, statistiky a podobně).

Formuláře je možné vytvářet přímo v editoru, nejsou potřebné žádné další prostředky. Pro každé pole je možné nastavit jestli je povinné a jaké znaky může obsahovat (text, čísla, email, datum…).

Statistické a analytické výstupy

Pro sledování návštěvnosti vašeho web sídla nabízí WebJET podrobné online statistiky. Ty se evidují jednak pro každou stránku a jednak pro celé web sídlo. Je možné určit rozsah datumů, pro které se statistiky zobrazují, standardně je to za poslední měsíc.

 

Statistika pro stránku

Každá stránka (článek) má svojí statistiku - je to detailní pohled na návštěvnost stránky. Poskytuje následující informace:

  • Počet shlédnutí po týdnech
  • Počet příchodů na stránku po týdnech (počítá se když je to prvá stránka, kterou návštěvník viděl)
  • Počet odchodů ze stránky po týdnech (počítá se když je to poslední stránka kterou návštěvník viděl)
  • Průměrná doba sledování stránky návštěvníkem v sekundách po týdnech

Kromě tabulky s těmito informacemi jsou zobrazené grafy shlédnutí, příchodů a odchodů.

Top Stránky

Seznam nejnavštěvovanějších stránek web sídla. V tabulce poskytuje následující informace:

  • Počet shlédnutí po týdnech
  • Počet příchodů na stránku po týdnech (počítá se když je to první stránka kterou návštěvník viděl)
  • Počet odchodů ze stránky po týdnech (počítá se když je to první stránka kterou návštěvník viděl)
  • Průměrná doba shlédnutí stránky návštěvníkem v sekundách po týdnech

Kromě tabulky s těmito informacemi je zobrazený graf shlédnutí TOP 5 stránek za vybrané období.

Dny/ Hodiny

Zobrazuje počet shlédnutí a sezení (views a sessions) celého web sídla podle dní a hodin. V jedné tabulce se zobrazuje počet shlédnutí a sezení podle týdnů a hodin včetně průměrného času shlédnutí - teda průměrného času stráveného jedním uživatelem na celém web sídle. V druhé tabulce je počet shlédnutí a sezení pro celé web sídlo podle hodin dne - tu je možné zjistit v kterém čase je web sídlo nejvíc navštěvované. V grafech je zobrazený přehled návštěvnosti za jednotlivé dny a hodiny.

Země

Statistika země zobrazuje počet požadavků na zobrazení stránek z jednotlivých zemí. Přehled se zobrazuje za vybrané období v tabulce a grafu. V tabulce jsou celkové počty shlédnutí za vybrané období, v grafu jsou údaje zobrazené za jednotlivé týdny.

 

Prohlížeče

V této statistice jsou zobrazené platformy a prohlížeče, které se používají na zobrazení stránek web sídla. V tabulce se zobrazují celkový počet shlédnutí daným prohlížečem za vybrané období. V grafech jsou zobrazené procentuální zastoupení prohlížečů a platforem a statistika zobrazení v jednotlivých prohlížečích po týdnech. Z grafů je možné určit na kterou platformu / prohlížeč je potřebné se zaměřit při optimalizaci stránky.

 

Chybné stránky

Při každém chybném požadavku na stránku je požadované URL zapsané do databáze. Tak je možné lehko odhalit překlepy v linkách. Požadavky se evidují po týdnech, když se chybný požadavek opakuje, zvyšuje se jeho počítadlo.

 

Použitá technologie a výkonnost

WebJET je implementovaný s použitím technologie JSP 1.2 a Struts Frameworku. Může být spravovaný na platformě Windows i Linux. Je možné ho nainstalovat i jako doplněk k Microsoft IIS tak, aby bylo možné současně používat technologii JSP a ASP (ASP.NET) v rámci jednoho webového sídla.

Při testech na výkonnost se na serveru s procesorem Pentium III taktovaným na frekvenci 1 Ghz a pamětí 1 GB podařilo dosáhnout výkon cca 150 dynamicky generovaných stránek za sekundu. S použitím cachování se tento výkon zvýšil až na 200 stránek za sekundu. Při těchto počtech je možné s použitím našeho Content Management systému dosáhnout 9000, respektive 12000 (s použitím cachování) stránek za minutu, což je dostatečný výkon i na silně zatížený server.

Takový výkon je dosáhnutý speciálním předvýběrem často používaných dat z databáze a jejich uchováváním v paměťovém prostoru web serveru.

Bezpečnost webového sídla

S využitím technologie JSP a našeho systému pro správu obsahu dochází k zvýšení bezpečnosti celého webového sídla. JSP technologie na rozdíl od běžně používané ASP technologie umožňuje absolutně oddělit vykonávaný kód (práci s databází a formuláři) od HTML kódu.

Stránky se potom skládají ze dvou souborů, v jednom je vykonávaný kód a v druhém je HTML kód. Navíc vykonávaný kód je na web serveru uložený v kompilovaném tvaru, takže ho není možné jednoduše přečíst a získat tak například přístupová hesla na databázi, případně zjistit jakým způsobem se s databází pracuje (a jaká je její struktura). Kvůli bezpečnosti je samozřejmě potřebné mít databázi na odděleném serveru, který se nachází za firewallem a není je volně dostupný z internetu. Aplikace komunikuje s databází sdíleným přístupem, ošetření bezpečnosti přístupu k databázi je na aplikační úrovni.

Kromě toho, JSP stránky je možné bez jakékoliv potřeby změny kódu spravovat i na platformě Windows i na platformě Linux / Unix. Když se někdy v budoucnosti vaše společnost rozhodne, že platforma Windows není je dostatečně zabezpečená proti vnějším útokem je možné jednoduše a bez komplikací systém přenést na platformu Linux.

Pro zvýšení bezpečnosti administrátorské časti webového sídla je možné administrátorskou část umístit na oddělený web server umístěný za firewallem podobně jako je tomu u databáze. Takto se zvýší bezpečnost, ale na druhé straně nebude možné spravovat webové sídlo z kteréhokoliv počítače na internetu, ale jen z počítačů umístněných za firewallem (z vnitřní sítě). Toto však závisí na nastavení firewallu, je tu možnost na firewallu povolit určité rozsahy IP adres, z kterých by bylo možné se připojit i na administrátorskou část.

Je také potřebné zabezpečit samotný operační systém na kterém poběží webový server, to znamená vypnout všechny služby které nejsou potřebné a pravidelně instalovat bezpečnostní aktualizace operačního systému.

Požadavky pro konfiguraci serveru

Konfigurace serveru závisí na předpokládané návštěvnosti webového sídla. Při předpokladu návštěvnosti zhruba v rozsahu 10.000 - 15.000 stránek za den bude jako web server plně postačovat server s procesorem Pentium III na frekvenci 1 GHz a pamětí 512 MB. Pro optimální výkon a potřebu zvládnout případné špičky odporučujeme server s procesorem Pentium III na frekvenci 1,8 Ghz. Paměť 512 MB by měla být dostatečná (pokud na serveru nebudou spravovány i jiné služby).

Z web serveru je potřebné zabezpečit konektivitu na SMTP server, který umožní zasílání formulářů a systémových správ na emailové adresy.

Řešení sídla

Díky použití šablonového systému databázového uchovávání web stránek je možné přizpůsobovat vizuální formát výsledné stránky. Rozhodnutí, jaký bude potřebný internetový prohlížeč, záleží na použité šablony. Standardně je možné zabezpečit to, aby se stránky zobrazovali ve všech v současnosti používaných prohlížečích, optimalizace bude na Internet Explorer verze 4 a vyšší a Mozillu 1.3 a vyšší.

Pro uživatele připojené pomalou linkou je možné vytvořit šablonu která nebude obsahovat propracovaný design ani menu v JavaScriptu, což zabezpečí rychlé natáhnutí stránky. Podobně je možné vytvořit šablonu pro tisk (když má uživatel zájem si stránku vytisknout). Taková šablona nebude obsahovat žádný design, jenom požadovaný dokument a případně odkaz na stránku ze které pochází.


 

 

verze pro tiskVerze pro tisk   |  [ Informovat o změně ] | Přihlášený uživatel: