logo  

  

Vyhledat  

  

 
 
SlužbyDemo modulyPro investoryPro turistyDokumentace

 

Rozpočet statutárního města Liberec pro rok 2015 (formát XLS ke stažení ZDE)

    

Rozpočet 2015 Příjmy

 

1 577 300 000 Kč

1 577 300 000

1 577 300 000 - 52 000 000 financování =1 525 300 000 Kč závazná část příjmy

 

 

Název akce

Název odboru / Název oddělení

celkem 

příjmy podrobně

A) Daňové příjmy města a poplatky

 

1 309 756 000 Kč

 

Daňové příjmy ze státního rozpočtu

 

 

 

Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci

odbor ekonomiky

 

222 000 000

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců.

odbor ekonomiky

 

23 000 000

Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel

odbor ekonomiky

 

3 000 000

Daň z příjmu OSVČ podle bydliště podnikatele

odbor ekonomiky

 

17 000 000

Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

odbor ekonomiky

 

26 000 000

Daň z příjmu právnických osob

odbor ekonomiky

 

245 000 000

Daň z příjmu právnických osob za obce

odbor ekonomiky

 

6 000 000

Daň z přidané hodnoty

odbor ekonomiky

 

500 000 000

Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu

odbor ekonomiky

 

145 000

Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa

odbor ekonomiky

 

150 000

Daňové příjmy a poplatky upravené městem

 

 

 

Daň  z nemovitosti

odbor ekonomiky

 

125 000 000

Poplatky - znečišťování ovzduší

odbor ekonomiky

 

30 000

Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů

odbor ekonomiky

 

45 000 000

Poplatky - psi

odbor ekonomiky

 

2 500 000

Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt

odbor ekonomiky

 

1 300 000

Poplatky - užívání veřejného prostranství

odbor ekonomiky

 

3 700 000

Poplatky - ubytovací kapacity

odbor ekonomiky

 

1 300 000

Poplatky - místní - zrušené

odbor ekonomiky

 

1 000

Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění

odbor dopravy

 

1 700 000

Odvody - výtěžek z provozování loterií

odbor ekonomiky

 

4 000 000

Odvody - výherní hrací přístroje

odbor ekonomiky

 

58 000 000

Správní poplatky

 

 

 

Poplatky - správní

odbor ekonomiky

 

230 000

Poplatky - správní

stavební úřad

 

4 000 000

Poplatky - správní

odbor životního prostředí

 

400 000

Poplatky - správní

odbor správní a živnostenský

 

9 000 000

Poplatky - správní

odbor dopravy

 

11 300 000

B) Dotace 

 

67 214 000 Kč

 

Pravidelné dotace

 

 

 

Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu

odbor ekonomiky

 

65 000 000

Dotace jednorázové pod smlouvou, příjem v roce 2015

 

 

 

Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí

odbor správní a živnostenský

 

14 000

Konsolidační položky  - Smuteční fond

 

 

 

Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond

odbor správy veřejného majetku

 

1 100 000

Příjem na ZBÚ - Smuteční fond

odbor správy veřejného majetku

 

1 100 000

C) Příjmy z hospodářské činnosti města

 

6 000 000 Kč

 

celkové podrobné příjmy viz část Hospodářská činnost města

 

 

 

Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města

odbor ekonomiky

 

6 000 000

D) Příjmy ze společností a podílů v nich

 

45 440 504 Kč

 

Příjmy z hospodáření

 

9 000 000 Kč

 

nedaňové příjmy

 

 

 

Podíl na zisku a z dividend  A. S. A.

odbor ekonomiky

 

5 000 000

Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec

odbor ekonomiky

 

3 500 000

Podíl na zisku a z dividend  Liberecká IS

odbor ekonomiky

 

500 000

Podíl na zisku a z dividend TSML

odbor ekonomiky

 

0

Podíl na zisku a z dividend SAJ

odbor ekonomiky

 

0

Podíl na zisku a z dividend  ELSET

odbor ekonomiky

 

0

Podíl na zisku a z dividend SVS

odbor ekonomiky

 

0

Další příjmy

 

12 500 000 Kč

 

Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o.

odbor ekonomiky

 

7 500 000

Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s.

odbor ekonomiky

 

5 000 000

Další příjmy

 

23 940 504 Kč

 

kapitálové příjmy

 

 

 

Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec

odbor ekonomiky

 

23 940 504

 

 

 

 

 

 

 

 

E) Fondy oprav a investic příjmy

 

36 045 940 Kč

 

Odvody - odpisy MŠ

oddělení školství a kultury

 

7 156 254

Odvody - odpisy ZŠ

oddělení školství a kultury

 

15 072 943

Odvody - odpisy Botanická zahrada

oddělení školství a kultury

 

2 779 704

Odvody - odpisy Zoologická zahrada

oddělení školství a kultury

 

8 136 372

Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy

oddělení školství a kultury

 

1 814 161

Odvody - odpisy Naivní divadlo

oddělení školství a kultury

 

243 804

Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko

oddělení humanitní 

 

788 712

Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče

oddělení humanitní 

 

53 990

F) Dotační fond města - příjmy

 

0 Kč

 

sponzorské dary do dotačních fondů města přijaté

 

 

0 Kč

G) Financování, kladné úroky apod.

 

89 356 000 Kč

 

 

 

 

 

Příjmy ze zůstatků minulého roku

 

52 000 000 Kč

 

v ČS na splátku úroků - převod rezervy z r. 2014

 

 

52 000 000 Kč

Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld.

 

37 048 000 Kč

 

Příjmy - výnosy z amortizačního fondu

odbor ekonomiky

 

10 000 000

Příjmy z úroků - směnka

odbor ekonomiky

 

27 048 000

 

 

 

 

Kladné úroky z provozních účtů města

 

308 000 Kč

 

Příjmy z úroků - výdajový v KB

odbor ekonomiky

 

500

Příjmy z úroků - základní v KB

odbor ekonomiky

 

5 000

Příjmy z úroků - příjmový v ČS

odbor ekonomiky

 

5 000

Příjmy z úroků - základní v ČS

odbor ekonomiky

 

40 000

Příjmy z úroků - výdajový v ČS

odbor ekonomiky

 

10 000

Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci

odbor ekonomiky

 

500

Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení

odbor ekonomiky

 

5 000

Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání

odbor ekonomiky

 

1 000

Příjmy z úroků Sportovní fond

odbor ekonomiky

 

15 000

Příjmy z úroků Kulturní fond

odbor ekonomiky

 

1 000

Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací - školství

odbor ekonomiky

 

10 000

Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion

odbor ekonomiky

 

100

Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací - kulturní

odbor ekonomiky

 

15 000

Příjmy z úroků ČS dluhopis

odbor ekonomiky

 

100 000

Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání

odbor ekonomiky

 

1 000

Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí

odbor ekonomiky

 

1 000

Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií

odbor ekonomiky

 

100

Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopn.

odbor ekonomiky

 

500

Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank

odbor ekonomiky

 

500

Příjmy z úroků ČNB dotační

odbor ekonomiky

 

2 000

Příjmy z úroků ČNB SFDI

odbor ekonomiky

 

100

Příjmy z úroků Smuteční fond

odbor ekonomiky

 

10 000

Příjmy z Ekofondu

odbor ekonomiky

 

500

Příjmy z úroků Fond zdraví

odbor ekonomiky

 

500

Příjmy z úroků Fond prevence

odbor ekonomiky

 

500

Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací-sociální a zdravot zaměření

odbor ekonomiky

 

2 000

Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky

odbor ekonomiky

 

100

Příjmy z úroků - příjmový v KB

odbor ekonomiky

 

1 000

Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový

odbor ekonomiky

 

80 000

Příjmy z úroků PPF

odbor ekonomiky

 

100

 

 

 

 

H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené

 

23 487 556 Kč

 

 

 

 

 

Příjmy z pokut

 

9 219 000 Kč

 

Pokuty - ukládané ČIŽP

odbor ekonomiky

 

300 000

Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vybobytých nerostů

odbor ekonomiky

 

50 000

Pokuty - stavební přestupek občan

odbor ekonomiky

 

150 000

Pokuta - živnostenské

odbor ekonomiky

 

200 000

Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba)

odbor ekonomiky

 

150 000

Pokuty - vozidla

odbor ekonomiky

 

1 000

Pokuty - řidiči

odbor ekonomiky

 

4 500 000

Pokuty - doprava

odbor ekonomiky

 

100 000

Pokuty - přestupky doprava

odbor ekonomiky

 

1 000

Pokuty - tombola

odbor ekonomiky

 

1 000

Pokuty - státní památková péče

odbor ekonomiky

 

1 000

Pokuty - výherní automaty

odbor ekonomiky

 

20 000

Pokuty - ochrana přírody a krajiny

odbor ekonomiky

 

10 000

Pokuty - voda

odbor ekonomiky

 

30 000

Pokuty - lesní hospodářství

odbor ekonomiky

 

5 000

Pokuty - odpady

odbor ekonomiky

 

150 000

Pokuty - týrání zvířat

odbor ekonomiky

 

30 000

Pokuty - ovzduší

odbor ekonomiky

 

10 000

Pokuty - půdní fond

odbor ekonomiky

 

25 000

Pokuty - kácení  stromů

odbor ekonomiky

 

25 000

Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)

odbor ekonomiky

 

2 400 000

Pokuty - fyzické osoby

odbor ekonomiky

 

250 000

Náklady řízení - životní prostředí

odbor ekonomiky

 

10 000

Pokuty - vlastníci vozidel

odbor ekonomiky

 

600 000

Pokuty - vážení vozidel

odbor ekonomiky

 

200 000

 

 

 

 

Příjmy ostatní

 

14 268 556 Kč

 

Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách

Městská policie

 

704 121

Příspěvek na provozní ztrátu - z KÚLK - DPMLJ

odbor správy veřejného majetku

 

3 278 783

Příjmy - poskytování služeb a výrobků

odbor hlavního architekta

 

10 000

EKO KOM - elektrošrot

odbor správy veřejného majetku

 

350 000

EKO KOM - sběr surovin

odbor správy veřejného majetku

 

4 500 000

Splátka návratné finanční výpomoci – ZŠ Kaplického

oddělení školství a kultury

 

352 158

Sběr zrušených registračních značek

odbor dopravy

 

20 000

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

kancelář tajemníka

 

2 000

Vratka zaplacené pokuty ÚOHS - MS 2009-přijaté sankční platby

odbor ekonomiky

 

5 000 000

jiné příjmy jinde nezařazené

odbor ekonomiky

 

51 494

verze pro tiskVerze pro tisk   |  [ Informovat o změně ] | Přihlášený uživatel: